Disclaimer

Via (*) wordt er op de website altijd naar deze disclaimer verwezen.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel MiDo Personal Gym zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan MiDo Personal Gym niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MiDo Personal Gym wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer MiDo Personal Gym links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door MiDo Personal Gym worden aanbevolen. MiDo Personal Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

MiDo Personal Gym behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MiDo Personal Gym of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

De advisering van MiDo Personal Gym is uitdrukkelijk niet bedoeld als (vervanging van) reguliere medische behandeling door je (huis-)arts of medisch specialist. Bij acute gezondheidsklachten of verergering van gezondheidsklachten word je dringend aangeraden direct contact op te nemen met je behandelend (huis-)arts of medisch specialist.

MiDo Personal Gym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ontstaan uit het gebruik van de website dan wel door de op of via de website ter beschikking gestelde informatie: Betreft resultaten, foto’s, ervaringen, reviews en testimonials van cliënten.
De reviews, foto’s van resultaten en testimonials vermeld op deze website zijn ervaringen en/of meningen van klanten. Trainings- en fitnessresultaten zijn persoonlijk en kunnen daarom niet gegarandeerd worden. De behaalde resultaten door personal training en voedingsadviezen kunnen daarom van persoon tot persoon verschillen en resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website, op welke wijze dan ook, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.